ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Sveta Nedelja

RASPORED BOGOSLUŽJA
 
krunicaRASPORED SVETIH MISA
utorak-petak: 18:30; subotom u 17:00
Župna crkva: utorkom, četvrtkom i subotom
Kapela u Strmcu: srijedom i petkom
Nedjelja: 7:30 (Strmec); 9:00 (na otvorenom uz kapelu sv. Roka ili župna crkva); 11:00 (na otvorenom uz kapelu sv. Roka ili župna crkva).
 
PRIGODA ZA SVETU ISPOVIJED
- svakog dana pola sata prije sv. mise
- prvi petak: 17:00 u župnoj crkvi; u 18:00 u Strmcu
EUHARISTIJSKO KLANJANJE četvrtkom u 18 sati
 
SAKRAMENTI I BLAGOSLOVINE
KRŠTENJE: subotom u 17 sati, nedjeljom u 11 sati. Najaviti u župnom uredu 1 mjesec ranije.
VJENČANJE: subotom u 18:00, 19:00 ili prema dogovoru. Najaviti u župnom uredu barem 2 mjeseca ranije.
SPROVODI: dogovor u župnom uredu.
Ispovijed i pričest bolesnih i nemoćnih župljana: prije Božića, Uskrsa, Prvog petka u mjesecu i svakog dana prema dogovoru.
 
SUSRETI S RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA: četiri susreta godišnje: listopad, došašće, korizma, svibanj. Duhovna obnova za roditelje.
PRETKRSNA KATEHEZA (susreti) ZA RODITELJE U POVODU KRŠTENJA DJECE: katehetski susret nekoliko obitelji zajedno
PREDBRAČNA KATEHEZA ZA ZARUČNIKE (NEPOSREDNA PRIPRAVA ZA BRAK): na župnoj razini tri susreta sa zaručnicima prije vjenčanja.
UREĐENJE CRKVE I CRKVENOG OKOLIŠA: subotom u 8:30 sati
 
UPIS MISNIH NAKANA:
Misne nakane se upisuju u uredovno vrijeme
Prilog za misu možete darovati prigodom upisa.
Mise na zajedničke nakane slave se utorkom i petkom. Tih dana misnu nakanu možete upisati prije sv. mise.

Župni ured

Adresa: Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja
Telefon: 01 / 33 70 755
e-mail: zupa.svnedelja@gmail.com
 
web:
 
IBAN: HR4524030091120001699 (Samoborska banka)
 
VRIJEME ZA IZDAVANJE DOKUMENATA I DOGOVOR:
UTORAK 17 - 18
SRIJEDA 9 - 10
ČETVRTAK 17 - 18
PETAK 17 - 18
 
DUHOVNI RAZGOVOR I SASTANCI SA ŽUPNIKOM PO DOGOVORU.

PONEDJELJKOM, SUBOTOM I BLAGDANOM URED NE RADI.
 
 poboznost
 
 
 pijanist