ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Sveta Nedelja


prostenja i hodocascaPROŠTENJA U ŽUPI
 
PROŠTENJE U KAPELI SVETE MARIJE MAGDALENE U MALOJ GORICI i SREBRNJAKU
 
-U PONEDJELJAK, 22. SRPNJA U 18:30 SATI POBOŽNOST I ISPOVIJED. U 19 SATI SV. MISA.
 
-U NEDJELJU, 28. SRPNJA U 10:30 SATI POBOŽNOST I ISPOVIJED.
U 11 SATI SV. MISA.
 
PROSLAVA BLAGDANA SV. ROKA I PROŠTENJE U ŽUPI
 
-U PETAK, 16. KOLOVOZA: SV. MISE U 8, 10:30 i 19 SATI
 
-U NEDJELJU, 18. KOLOVOZA: SV. MISE U 8, 11 i 18:30 SATI
ŽUPNA HODOČAŠĆA
-HODOČAŠĆE NA TRSAT: u subotu, 17. kolovoza.  
 
-HODOČAŠĆE U LUDBREG: u subotu, 31. kolovoza.
-HODOČAŠĆE ŽUPNIH VIJEĆNIKA, ZBOROVA, MINISTRANATA, ANIMATORA I SURADNIKA: u subotu, 14. rujna.
-HODOČAŠĆE VJERNIKA SVETONEDELJSKOG DEKANATA U UDBINU I GOSPIĆ: u subotu, 21. rujna.
 
-DVODNEVNO HODOČAŠĆE U VUKOVAR, ILOK, VINKOVCE, ĐAKOVO, ALJMAŠ I OSIJEK: u subotu, 19. listopada.

 

Župni ured

Adresa: Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja
Telefon: 01 / 33 70 755
e-mail: zupa.svnedelja@gmail.com
 
web:
 
IBAN: HR4524030091120001699 (Samoborska banka)
 
VRIJEME ZA IZDAVANJE DOKUMENATA I DOGOVOR:
UTORAK 17 - 18
SRIJEDA 9 - 10
ČETVRTAK 17 - 18
PETAK 17 - 18
 
DUHOVNI RAZGOVOR I SASTANCI SA ŽUPNIKOM PO DOGOVORU.

PONEDJELJKOM, SUBOTOM I BLAGDANOM URED NE RADI.
 
 poboznost
 
 
 pijanist